Is lachgas alleen maar lol?

De kranten staan er bol van, maar is lachgas gebruiken alleen maar leuk?

Het gebruik van lachgas is populair onder kinderen en jongeren. De politie treft steeds vaker grote aantallen
gebruikte patronen aan op straat, hangplekken en schoolpleinen. Ook neemt de verkoop en het gebruik van
lachgasballonnen toe in de reguliere horeca en op (openbare) evenementen en feesten. Het gebruik van lachgas
verloopt meestal zonder problemen. Jongeren denken daarom dat lachgas volkomen veilig is. Maar er zijn wel degelijk
gezondheidsrisico's als je veel neemt of op een onveilige manier gebruikt.

Wat is lachgas?

Lachgas (distikstofmonoxide, N2O) wordt gebruikt als verdovingsmiddel bij operaties en recreatief als roesmiddel.
Er is wel een verschil tussen de gassen voor deze twee toepassingen. Voor medicinaal gebruik en wordt vermengd
met pure zuurstof. Het voldoet aan de eisen voor menselijke consumptie. Het tweede is niet vermengd zuurstof
en voor industrieel gebruik bestemd. Dit hoeft dus niet te voldoen aan eisen voor menselijke consumptie en is relatief sterker.
Hoe werkt het als roesmiddel?
Lachgas wordt ingeademd via een ballon, die opgeblazen is met lachgas. De lachgas komt uit een patroon, of een cilinder
en kan op verschillende manier in de ballon worden geleegd. Dit kan via een speciale spuitbus of via een opzetstuk
genaamd een cracker. De sterke roes merk je enkele minuten en dan zakt het weg. Er is sprake van een bewustzijnsdaling
die lijkt op dronkenschap.  

Wat zijn de risico’s?

Bij doorsnee recreatief gebruik van lachgas in Nederland (minder dan 10 ballonnen en maandelijks of minder frequent),
worden geen gezondheidseffecten verwacht. Het gebruik van lachgas verloopt dus meestal zonder problemen.
Daarom denken jongeren dat lachgas volkomen veilig is. Er zijn echter wel degelijk risico's als je extreem veel neemt,
of op een onveilig manier gebruikt.

Hersenbeschadiging: bij langdurig gebruik kan hersenbeschadiging optreden, omdat lachgas de werking
van vitamine B12 blokkeert. Symptomen van hersenschade door lachgas zijn tintelingen in vingers en tenen.

Longen bevriezen: bij inademing van lachgas rechtstreeks uit de gas­tank, gaspatroon of spuit is er kans op
bevriezing van de longen. Ook lippen, neus en stembanden kunnen bevriezen.

Gehoorschade: gebruik tijdens verkoudheid kan leiden tot het springen van het trommelvlies, met oorpijn en
eventueel blijvende gehoorschade als gevolg.

Zuurstoftekort: door het gebruik van lachgas kan zuurstoftekort optreden.
Dit kan leiden tot duizeligheid, hoofdpijn, verwardheid, misselijkheid en flauwvallen.

Gevaar in verkeer: nog uren na het gebruik van lachgas is deelname aan het verkeer (ook fietsen) gevaarlijk.
Stikken: bij verkeerd gebruik van lachgas kun je stikken, bijvoorbeeld door te inhaleren zonder tussendoor
ook zuurstof in te ademen, of door met een zak over het hoofd te inhaleren.

Onvruchtbaarheid: door veelvuldig gebruik bestaat de kans op onvruchtbaarheid of impotentie.  
Het gebruik van lachgas gepaard met alcohol, GHB of andere verdovende middelen (mengintoxicaties)
versterkt de verdovende werking en leidt tot meer gezondheidsincidenten.

De langetermijneffecten van herhaaldelijk kortdurend zuurstofgebrek in de jonge hersenen zijn nog onbekend.
Wel weten we dat het ontwikkelend brein van jongeren kwetsbaar is voor de effecten van psychoactieve stoffen in het algemeen.
Meer informatie over risico’s bij herhaaldelijk en veelvuldig gebruik van lachgas is te vinden op de website van het
trimbos instituut