Gezondheidsrisico's van wiet en hasj

Het Trimbos heeft in 2016 een update geplaatst over de gezondheidsrisico's van wiet en hasj


Er zijn veel verschillende onderzoeken gedaan naar de effecten en gezondheidsrisico's van hasj en wiet en 
december 2016 is er een update vanuit het Trimbos gekomen.
Het Trimbos doet al sinds 1999 in opdracht van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
onderzoek naar de sterkte van de, in Nederland verkochte, cannabisproducten.

In de update van december 2016 komen verschillende risico's, specifiek voor jongeren, aan bod:

- Jongeren zijn gevoeliger voor de effecten op de hersenen en er lijkt een groter risico te zijn op het moment
dat jongeren op vroegere leeftijd regelmatig cannabis gebruiken.
- Adolescentie is een kwetsbare fase waarin THC kan interfereren met de ontwikkeling van het brein,
met langdurige gevolgen. Hierbij geldt hoe eerder een jongere begint met cannabisgebruik, des te hoger
het risico wordt op (blijvende) nadelige effecten.
- Er is een groter risico op het ontwikkelen van psychische problemen bij jongeren die cannabis gebruiken.
- Uit onderzoek dat zowel in Australië, Nieuw Zeeland, Zweden, Engeland en de Verenigde Staten
is gedaan blijkt dat regelmatig cannabisgebruik en gebruik op jonge leeftijd slechtere
schoolprestaties en werkloosheid in de toekomst voorspelt.

Het gehele document kan gelezen worden via de website van het Trimbos