Problematisch middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperking blijken wél een risicogroep te zijn blijkt uit recent onderzoek.

Joanneke Van der Nagel heeft recent onderzoek gedaan naar mensen met een licht verstandelijke beperking en
middelengebruik.

Uit haar onderzoek komt het volgende naar voren:

"Zoals de meeste mensen komen ook mensen met een LVB in aanraking met alcohol, tabak en andere middelen.
Zij vormen een risicogroep voor problematisch gebruik. Een combinatie van risicofactoren zoals een lage
sociaaleconomische status, gedrags- en psychiatrische problemen, problemen op het gebied van werk, dagbesteding,
financiën en beperkte vaardigheden om met deze problemen om te gaan, leidt ertoe dat zij eerder geneigd zijn te veel
drugs of alcohol te gebruiken.

Uit mijn onderzoek blijkt dat het overgrote deel (97 procent) van de mensen met een LVB wel eens legale middelen
(alcohol en tabak), en bijna de helft wel eens illegale middelen (voornamelijk cannabis) geprobeerd heeft.
Ook het actuele middelengebruik is behoorlijk: 62 procent rookt (dat is aanzienlijk meer dan in de algemene bevolking),
64 procent drinkt wel eens alcohol, vijftien procent heeft afgelopen maand cannabis gebruikt, en één procent gebruikte
de afgelopen maand stimulerende middelen (speed of cocaïne)".

Zij pleit niet alleen voor betere screening, maar ook voor een betere samenwerking tussen instelling voor licht 
verstandelijk berperkten en de verslavingszorg.

Lees meer over haar onderzoek hier.