Hoe gaat dat bij Halt?

Carolien, medewerker Halt

“Als een jongere via de politie bij ons aangemeld wordt, hebben wij via het proces verbaal en het verhoor informatie over de reden van aanmelding verkregen. Als een jongere onder invloed van een middel of door diefstal van alcohol in aanraking komt met de politie, wordt hier in het gesprek bij Halt aandacht aan besteed.

Bij iedere jongere wordt standaard een vragenlijst afgenomen waarin ook vragen over alcohol en drugs aan bod komen. Als we zorgen hebben over het gebruik, verwijzen we de jongere naar Youz voor een consultatie. Dit is dan een verplicht onderdeel van de Halt-straf. Youz benadert de jongere en diens ouder(s) om langs te komen voor een consultatie. Hierbij wordt stilgestaan bij het incident en wordt er informatie gegeven over de risico’s van gebruik. Samen met de jongere en de ouder(s)wordt gekeken naar de afspraken die er thuis zijn over middelengebruik. Op basis van een positieve afhandeling van deze consultatie kan de jongere de Halt-straf, na drie gesprekken, leeropdrachten, excuses maken, soms een werkstraf en indien van toepassing de schade vergoeden, afronden. Door een consultatie te koppelen aan de Halt-straf, willen we zowel jongeren als ouders meer inzicht geven in de gevolgen en risico’s van de keuzes als het gaat om middelengebruik. Op deze manier hopen we herhaling dan wel verergering van problemen te voorkomen”.

Bekijken

Disclaimer en privacy

Denknajoh.nl is een website van Youz, onderdeel van Antes. Lees hier de disclaimer en privacyverklaring.