Wanneer ben je volgens de wet alcohol aan het drinken?

20 september 2017

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP heeft alle feiten en cijfers omtrent alcohol op een rijtje gezet. Wanneer is een drankje volgens de wet alcoholvrij en wanneer niet? Dat en nog veel meer lees je in het onderstaande stuk.

Welke bieren vallen onder de Drank- en Horecawet?
Volgens de Drank- en Horecawet is een alcoholhoudende drank een drank die voor méér dan 0,5% uit alcohol bestaat. Dat geldt dus ook voor bier. Alcoholhoudende dranken, waaronder bieren, die bevroren zijn, zijn ook alcoholhoudende dranken in de zin van de Drank- en Horecawet omdat de wet bepaalt dat het officieel vaststellen of iets een alcoholhoudende drank is gebeurt bij een temperatuur van 20 graden Celsius. Bevroren dranken smelten bij die temperatuur. Dit is relevant voor de nieuwe alcoholhoudende ijsproducten zoals radler ijs.

De ondergrens van wat een alcoholhoudende drank is ligt dus voor wat betreft de Drank- en Horecawet bij 0,5% alcohol. Gaat het om bier met 0,5% alcohol of minder dan geldt de Drank- en Horecawet niet. Bedrijfsmatig of tegen een vergoeding verstrekken van alcoholvrij bier aan jongeren onder de 18 jaar mag dus. Datzelfde geldt voor sommige alcoholarme bieren (zie de volgende paragraaf).

Het meest verkochte bier is nog steeds pils, dat bijna altijd 5% alcohol bevat. Via het normale brouwproces kan bier worden gebrouwen tot maximaal zo’n 14% alcohol. Alle bieren die méér dan 0,5% maar minder dan 15% alcohol bevatten, zijn volgens de Drank- en Horecawet zwak-alcoholhoudende dranken. Detailhandels-
verkoop mag alleen in slijterijen, bierwinkels, levensmiddelenwinkels, warenhuizen met een grote levensmiddelenafdeling, snackbars en vanuit bedrijfsruimten via internet of telefoon. Er geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar.

Om nog hogere gehalten te krijgen dan via het normale brouwproces mogelijk is, wordt bier soms bevroren om vervolgens de alcohol eruit te distilleren en toe te voegen aan het bierbrouwsel. Deze ‘gedistilleerde’ bieren zijn - in de zin van de Drank- en Horecawet - sterke drank. Ze zijn dan ook alleen bij de slijter verkrijgbaar. Ook hiervoor geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar.

Tot voor kort was er ook een bovengrens aan het alcoholgehalte van dranken die aan particulieren verstrekt mochten worden: 81%. Die bepaling is echter recent geschrapt. Er is nu geen bovengrens meer.

Het alcoholgehalte van het bier staat verplicht op het etiket.

Alcoholvrij en alcoholarm bier
Er gelden aparte regels voor de termen alcoholvrij en alcoholarm bier. De regels staan in het Warenwetbesluit Gereserveerde Aanduidingen.

Alcoholvrij- en alcoholarm bier kunnen op twee manieren gemaakt worden:
1.door een aangepaste vergisting waarbij weinig alcohol ontstaat;
2.door een volledige vergisting waarnà de alcohol aan het bier onttrokken wordt.

De aanduiding alcoholvrij bier mag in Nederland uitsluitend worden gebruikt voor bier dat ten hoogste 0,1% alcohol bevat. In sommige Europese landen kan alcoholvrij bier méér alcohol bevatten. Bijvoorbeeld: 0,5% in Denemarken en Zweden, 1% in Spanje en zelfs 1,2% in Italië en Frankrijk.
Alcoholarm bier mag in Nederland tussen de 0,1% en de 1,2% alcohol bevatten. Dat de grens bij een alcoholgehalte van 1,2% ligt betekent dat sommige alcoholarme bieren wel, en andere alcoholarme bieren niet onder de Drank- en Horecawet vallen. Sommige mogen dus wel en andere niet bedrijfsmatig of tegen een vergoeding aan jongeren onder de 18 jaar verstrekt worden.

Andere termen voor lichte bieren
En dan zijn er nog diverse andere termen die regelmatig gebezigd worden als het gaat om lichte bieren, zoals tafelbieren, light bier, evenementenbier en session ale.

Tafelbieren:
Tafelbieren zijn lichte bieren die met name in België bijzonder populair waren. Het alcoholgehalte is meestal 1,5% alcohol. Op dit ogenblik wordt tafelbier nog vooral in de keuken, bij de bereiding van allerlei gerechten, gebruikt.
Light bier:
Officieel mag een bier als light bier doorgaan als er minimaal 30% minder energie of alcohol in zit dan in het standaard product, meestal pils dus. 30% minder alcohol betekent dan ook dat light bier maximaal 3,5% alcohol mag bevatten.
Evenementenbier:
Gemeenten gebruiken soms de term evenementenbier. Men heeft het dan over laaggradige (tap)bieren die geschonken (moeten) worden op bijvoorbeeld festivals en in voetbalstadions. Wat het alcoholgehalte van evenementenbier mag zijn verschilt per gemeente. Het varieert van 2% tot 3,5%. In de praktijk lukt het organisatoren van evenementen alleen om evenementenbier op fust te bestellen als het gaat om grote hoeveelheden.
Session ale
Nieuw zijn de session bieren, ook wel session ales genoemd, dat zijn speciaal bieren met een lager alcoholgehalte van rond de 4%.

Accijns en btw
De grens voor wat betreft de bieraccijns-regelgeving en de btw op bier ligt bij 0,5%. Op bier (en biermengsels) met 0,5% alcohol of minder wordt geen bieraccijns geheven. Wel moet er verbruiksbelasting en btw over worden betaald. Bier (en biermengsels) met 0,5% alcohol of minder vallen onder het btw-tarief van 6%.

Voor bieren met meer dan 0,5% alcohol gelden verschillende accijnscategorieën (met bijbehorende tarieven). Niet het alcoholgehalte van het bier bepaalt de categorie, maar het extractgehalte van het bier. Het extractgehalte wordt uitgedrukt in graden Plato (°P). Als algemene vuistregel kan aangehouden worden dat het alcoholgehalte van het uiteindelijke bier 0,4 maal het aantal graden Plato is.

Cat. 3: tot 7°P (≈ 2,8% alcohol);
Cat. 2: van 7ºP tot 11ºP (≈ 4,4% alcohol);
Cat. 1: van 11ºP tot 15,5ºP (≈ 6,2% alcohol);
Cat. S: 15,5ºP (≈ 6,2% alcohol) en meer.

Op vrijwel elk flesje bier staat tot welke accijnscategorie het behoort.

Voor bieren met meer dan 0,5 % alcohol geldt een btw-tarief van 21%, ongeacht de accijnscategorie. Een uitzondering geldt voor ijsproducten met alcohol. Daarvoor geldt het tarief van 6%.

BRON:
Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP(2017). Factsheet alcohol.Geraadpleegd op 20 september 2017
http://www.stap.nl/content/bestanden/factsheet-wanneer-is-bier-voor-de-wet-alcohol---definitief_1.pdf

Disclaimer en privacy

Denknajoh.nl is een website van Youz, onderdeel van Antes. Lees hier de disclaimer en privacyverklaring.